Learningcity.nl

A) Oefenbestanden training Excel
B) Bestanden behorende bij boek training Excel

1. Bijlagen

2. Bonushoofdstuk draaitabellen

3. Oefenbestanden bij boek


C) Oefenbestanden training Power BI
Fetim voorbeelden OfficeCenter

OfficeCenter Masterdata (xlsx)

OfficeCenter Salesdata (csv)


Oefenbestanden training Excel voor RKZ


Oefenbestanden training Word Plus voor SBB


Oefenbestanden training Power BI 1

Oefenbestanden training Power BI 2